רשיונות

רשיון עסק מטעם עיריית כפר סבא

רשיון מדביר מטעם המשרד להגנת הסביבה