ריסוס ליתושים

כרגע הריסוס נגד היתושים מתבצע במאגרי מים מתוקים עם חומרים שאינם רעלים ואינם מסכנים את המערכת האקולוגית בסביבת מאגר המים או בעלי חיים שעוברים בסביבה ושותים מן המים, אלא רק פוגעים ביתושים בדרגת זחל – על ידי חסימת הכיבה שלהם ומניעה של התפתחותם ליתושים בוגרים.