יונים – היונים מנווטות על סמך השדה המגנטי של כדור הארץ. חוש הניווט שלהן כל כך מפותח שגם אם היינו תופסים אותן ומרחיקים אותן יוניםלמקום אחר ורחוק – הן ידעו לחזור לאותו המקום בדיוק.

לכן, ישנם פתרונות להרחקת יונים כגון: התקנת דוקרני יונים איכותיים, שמכוונים כך שימנעו מן היונים לשבת – לדוגמא על עדן החלון. הדוקרנים מקובעים עם סיליקון איכותי שעמיד בפני פגעי מזג האוויר.

שיטה נוספת היא התקנת רשת במתיחה – הרשת מונעת מן היונים להיכנס אלינו – לדוגמא למסתורי הכביסה, מקום חביב עליהן.

מניעה של הגעתן מונעת מטרד פיזי ואף עשויה למנוע מחלות שמועברות אל בני האדם מן הלשלשת של היונים, או מקרציונים קטנים שנמצאים על היונים עצמן.