JEKEINJUK /ג’ק אין ג’וק – הדברה מקצועית

הדברה מקצועית – הדברה שמבצע מדביר מוסמך עם רשיון. הסמכתו היא מטעם המשרד להגנת הסביבה – והוא קובע את הסטנדרטים הגבוהים ביותר לטיפול בטיחותי במזיקים – לעצמו, ולעובדים יחד איתו, וכמובן לך ולבני משפחתך ויתאים את הטיפול והתשובה הטובים ביותר לסוג המזיק המסוים שנמצא אצלך בבית או בעסק – אם זה ג’וק , תיקן גרמני, נמלה לרבות נמלת אש, צרעה, עש, קרציות, פרעושים, דג הכסף או מכרסמים עכברים או חולדות. הדברה שמבוצעת עם מיטב הכלים שעומדים לרשות המדביר ומגוון רחב של כלים שעומדים לרשותו על מנת להתמודד באופן טוב ביותר עם המזיק שנמצא אצלך.

בנוסף, עד כמה שהשימוש ברעלים עשוי להטעות וליצור רושם שההדברה יעילה יותר, בג’ק אין ג’וק – הדברה מקצועית לא נמהר להשתמש ברעלים. כשניגשים למתן פתרון לבעיית מזיקים אם כן – לא חייבים להשתמש בהדברה כימית. בראש ובראשונה ננסה לאתר את מקור הבעיה – המקום שממנו מגיעים המזיקים ונמליץ כיצד ניתן למנוע כניסה חוזרת משם. נעדיף להשתמש במלכודות ואמצעים שונים בחלק מן המקרים, לפני שנחליט שיש צורך בשימוש ברעלים על מנת לתת פתרון לבעיה שאצלכם.

כשאת/ה צריכ/ה מקצוען שיעשה אצלך הדברה, והמשפחה שלך בראש מעייניך, את/ה יכול/ה

  להיות בטוח/ה שאת/ה בידיים טובות, ושתקבל/י פתרון לבעיה בדרך טובה ובטוחה.

אוטו חדש