דבורים/ Bees

הדבורים הם חרקים חברתיים או לעיתים יחידניים (שחיים לרוב לבדם ולא בתוך קן עם חברי קן רבים נוספים), וכולם שייכים למשפחת הדבוראים. תרומתם לחקלאות היא אדירה כיוון שהם משמשים מאביקים עיקריים (מאפשרים רבייה זויגית בין פרחים) וכמו כן הם גם יצרני דבש.

הדבורים לא נחשבות כמזיקות בגלל התרומה הרבה שלהן לאדם ולכן – אסור להדביר אותן, אם כן, הדברה לדבורים היא אסורה ובמקומה ישנם פתרונות אחרים – למשל לפנות את הנחיל אם ישנו.

נתרכז כאן בדבורי הדבש שלהן החברה המורכבת והמפותחת ביותר ממשפחת הדבוראים, בדבורת הבומבוס ובדבורת העץ הצהובה.

דבורת הדבש

דבורת הבומבוס

דבורת העץ הצהובה